Kinolon Antibiyotiği Nedir? Süt ve Süt Ürünlerinde Kinolon (Florokinolon) Kalıntısı

Kinolon yeni bir etki mekanizmasına sahip geniş spektrumlu antibakteriyel ajanlardır. Sentetik bileşikler olan bu ajanlar, antimikrobiyal aktiviteyi, farmakokinetik özellikleri ve ilaç güvenliğini optimize etmek için kapsamlı bir şekilde geliştirilmiştir.

Daha önceki kinolonlar sadece genitoüriner ve gastrointestinal kanalda etkili olmalarına ve sadece aerobik gram negatif bakterilere karşı aktiviteye sahip olmalarına rağmen, daha yeni kinolonlar daha geniş potansiyel uygulamalara ve daha geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Kullanılan hemen hemen tüm kinolon antibiyotikleri, kimyasal yapılarında bir flor atomu içeren ve hem Gram negatif hem de Gram pozitif bakterilere karşı etkili olan florokinolonlardır.

 

Kinolonların Sınıflandırılması

Kinolonlar, antibakteriyel spektrumlarına göre nesiller halinde sınıflandırılabilir. Erken jenerasyon ajanlar, genel olarak, sonrakilerden daha dar spektrumludur, ancak hangi ilacın hangi jenerasyona ait olduğunu belirlemek için hiçbir standart kullanılmamaktadır. Uygulanan tek evrensel standart, bu sınıf içinde bulunan florlu olmayan ilaçların (kinolonlar) birinci nesil başlıkta gruplandırılmasıdır. Bu nedenle, ilaç üreticileri tarafından kullanılan yöntemlere bağlı olarak literatürde geniş bir çeşitlilik mevcuttur.

 

Kinolonların Veteriner Uygulamaları

Kinolonlar hayvancılıkta yaygın olarak kullanılmaktadır ve bazı ajanların veterinerliğe özgü uygulamaları vardır. Aşağıda veterinerlik alanında kullanılan Florokinolon grubu antibiyotikler verilmiştir.

-Danfloksasin -Difloksasin -Enrofloksasin -ibafloksasin -Marbofloksasin -Orbifloksasin -Sarafloksasin

Florokinolon içeren ilaçlar sığırlarda ve koyunlarda uygulandığı taktirde, bu canlıların sütü 4 gün boyunca insan kullanımına sunulamaz.

 

Türkiye ve Dünya’da Sütte Florokinolon Regülasyonu

Florokinolon, içinde birçok ajan olan bir antibiyotik grubudur ve bunların hepsi için ayrı ayrı azami kalıntı seviyesi değeri vardır. Avrupa Birliği İlaç Ajansı florokinolon türlerinin sütte bulunması için farklı limit değerleri belirlemiştir, bu limit değerleri antibiyotik türüne göre 0-100 PPB arasındadır, aynı şekilde Çin de 0-100 PPB arasında değişen değerler belirlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de Florokinolonun sütte maksimum kalıntı seviye limiti 5 PPB olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz, Avrupa Birliği regülasyonlarına tabidir. Daha ayrıntılı bilgi için “Türk gıda kodeksi hayvanlarda bulunabilecek farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri yönetmeliğine” bakabilirsiniz.

Bioeasy Florokinolon (Fluoroquinolones) Hızlı Test Kiti (Ürün Kodu: YRM 1006-20)

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Florokinolon

(Fluoroquinolones) antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır. Bir test yaklaşık 6 dakika sürer. Bu ürün Türkiye ve Avrupa çiğ süt tebliğine uyumludur.

Kullanım Alanları

  1. Test kiti çiğ süt, pastörize süt ve süt tozu için geliştirilmiştir.
  2. Test kiti inek, manda, koyun ve keçi sütleri için geliştirilmiştir